İstifadə şərtləri

Sİfariş məlumatları dəqiq qeyd olunmalıdır. Sifariş ediləcək məhsul dəqiq seçilməlidir. Çatdırılma gün ərzində ödənişsiz həyata keçirilir. Məhsulun qablaşdırmasına zərər vuraraq və ya məhsulu istifadə etdikdən sonra qeri qaytarmaq olmaz.